1 död per 170 000 fyllkörningar

14400 kör påverkade varje dag i snitt enligt NTF. Det betyder 5 256 000 fyllkörningar varje år. 31 människor dog på grund av rattfylla under 2021 enligt Trafikverket. Om man slår ihop dessa två fakta så krävs det alltså i runda tal 170 000 fyllkörningar för varje dödsolycka där föraren är påverkad. Rent statistiskt betyder det att ungefär 6 fyllon kan köra fulla varenda dag i hela sina liv för att tillsammans orsaka en dödsolycka. Då har vi också bortsett från att det kan vara så att någon av dessa dödsolyckor skulle ha kunnat inträffa även om föraren varit nykter, eller att det är självmord där den som velat ta livet av sig styrkt sig med några glas innan.

Jag är medveten om att fyllkörningar kan skada, till och med lemlesta andra, så det är inte bara risken att döda som gör att man ska undvika att köra på fyllan. Men min poäng är att skräckpropagandan är överdriven. Är var och en av dessa 170 000 fyllkörningarlika farliga/ofarliga? Eller kan man konstatera att vissa av dem är helt ofarliga och andra totalt livsfarliga?

Jag tror att man tex skulle kunna konstatera att körningar under 0,5 promille inte leder till någon nämnvärt ökad risk. Likaså tror jag att dagen-efter-körningar är relativt ofarliga. Men jag skriver ”tror” eftersom jag inte har tillgång till data för att kunna kontrollera fakta.

Om man skulle använda ovanstående som argument för en lagändring måste man också ta med ett par faktorer till. Genom att vi i princip har nolltolerans mot alkohol i trafiken så slipper vi att människor tänker att de bara ska ta 2 öl och därför tar bilen, men sen dricker betydligt mer. Å andra sidan skulle kanske möjligheten att ta bilen göra att människor totalt sett dricker mindre eftersom man tar bilen och håller igen på drickandet och alkoholskadorna skulle minska. Eller så blir det tvärtom att eftersom man kan ta ett glas fast man har bil så ökar drickandet. Just dessa osäkerhetsfaktorer gör att jag inte vill ta ställning för en lagändring. Men om man inte kan bevisa att sänkningen från 0,5 till 0,2 promille har lett till säkrare trafikmiljö, så vill jag återställa den gamla lagen. Detta då jag i grunden alltid anser att alla inskränkningar i vår frihet ska ha ett tydligt syfte och man ska kunna göra troligt att det syftet uppnås. Annars ska inte friheten inskränkas.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Vänta ...