Bidrag kan befästa problemen istället för att lösa dem.

Hur mycket bidrag läggs det på föreningslivet i Sverige? Jag tror inte någon vet. Man har skickligt dolt det genom att använda olika källor och fördela budgetposterna på olika håll. En del är bidrag till studieförbund. Något som debatterats flitigt efter att ABF infiltrerats av organiserad brottslighet. Totalt läggs 20 000 000 000 varje år på kultur och fritid. Detta är alltså statliga pengar, vid sidan av partistöd och studieverksamhet. Vidare så satsas det 46 miljarder på bistånd. En stor del av dessa pengar går också till organisationssverige.

Utan att fastna vid en specifik summa så kan vi konstatera att skattebetalarna avlönar tusentals människor inom organisationssverige. Många av dessa människor jobbar med behjärtansvärda frågor, som tex ungdomsidrott, förebygga samhällsproblem, mental ohälsa och så vidare.

Men jag vill också hävda att det är ett självspelande piano där det till och med kan bli så att problemen fördjupas av att organisationerna får betalt för att visa hur jävligt det är.

För om inga kvinnor misshandlades till döds, om det inte fanns hemlösa, ingen behövde bistånd etc, så skulle så många färre ha jobb med att administrera hjälpen till alla dess behjärtansvärda människor och djur. Organisationerna skulle ha mindre pengar och mindre möjligheter att påverka beslutsfattare att ge dem mer pengar. Hjälporganisationerna behöver de nödlidande för att motivera sin egen existens.

Nu är inte ens jag så cynisk så jag tror att någon medvetet skulle hålla andra kvar i misär bara för att behålla jobb och en ”politisk plattform”. Men däremot så kan systemet med skattepengar leda till att man ger hjälp för stunden istället för att ge långsiktigt stöd, man ordnar soppkök eller härbärgen istället för få någon i egen försörjning så denne kan ordna sig egen mat och boende.

Vad är då lösningen? Jag tycker inte vi ska avskaffa allt stöd till organisationssverige. Men däremot bör de vara mer självförsörjande. Men än viktigare är att se till att det allmänna ger den nödvändigaste hjälpen och att ingen är beroende av frivilligorganisationer för tex mat, husrum eller skydd.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Vänta ...