Kortsiktigt om rökning

För några år sedan blev det förbjudet att röka vid entreer till offentliga byggnader. Där fanns tidigare ofta askkoppar. Idag förväntas tex boende i flerbostadshus som inte vill eller får röka inne gå ut på gatan och röka. De får inte röka på balkonger eller vid entrén. Askkoppar lyser med sin frånvaro eftersom ingen tycks ha ansvar för gatorna, eller möjligen att kommunerna tycker att man inte vill uppmuntra till rökning genom att tillhandahålla askkoppar.

Oavsett hur resonemanget går så tycker jag det är logiskt att om man tar bort de askkoppar som fastighetsägarna hade vid entréerna, eftersom man inte längre får röka där, så kommer fler fimpar att hamna på marken. Det tycker jag också syns i utemiljön. Fimpar och snuspåsar tävlar med hundskitarna om vilka som mest kan förfula vår urbana miljö.

Det skulle vara en stor fördel för oss som bor i stadsmiljö om man tex utrustade papperskorgar med askkoppar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Vänta ...