Smart stöd till småföretagande och minskad korruption

Politiker av alla färger pratar om hur viktigt det är med småföretagare och hur man ska stödja dem. Bästa sättet för samhället att stödja småföretagande är att dela upp upphandlingarna och göra flera små upphandlingar i stället för en stor. Då kan man stödja såväl närproducerat som småföretagande.

Tänk till exempel vid städning av en skolor. Istället för att ha ett företag som ska städa alla kommunens skolor kan man göra olika upphandlingar för varje skola. Då blir det möjligt för små företag att vinna upphandlingarna istället för de stora städbolaget, något jag tror också gynnar kvaliteten.

Vidare så minskar risken för korruption, då det inte blir lika intressant för de globala aktörerna att försöka påverka inköparna att ställa krav som gynnar dem och missgynnar andra, tex kräva egenskaper eller fabrikat som inte alla kan leverera. För korruption inom upphandlingar är vanligt.

Ibland leder också dessa krav till oönskade konsekvenser som att man hindrar vidareutbildning.

Det minskar också risken att upphandlingen bara blir en mellanhand som vinner anbudet, men sen saknar kompentensen att utföra jobbet så de utnyttjar en klausul om att de i så fall får upphandla till marknadspris, och lägga på X % för sin roll som konsulter. Sånt förekommer. Det har jag sett med egna ögon.

Vid matleveranser skulle man kunna samarbeta med lokala restauranger istället för att ha centralt lagad mat som ska värmas på plats. Det gynnar lokala småföretag och jag vågar påstå att kvaliteten blir bättre. Även om varje punkt i skallkraven på näringsinnehåll kanske inte följs så vågar jag påstå att det är bättre än dagens system som i princip gynnar tillverkare av näringsriktig mat som är så äcklig så ingen vill äta det. Då kan man minska portionerna och på så vis tjäna mer pengar. Att sedan läkare och skolhälsovård får ökad administration med önskekost för att barnen inte växer är en helt annan historia.

Jag kan förvisso tänka mig att kostnaden för upphandlingarna ökar då det blir flera upphandlingar istället för färre. Men å andra sidan torde upphandlingarna bli enklare vilket minskar kostnader för tex uppföljning och kontroller. Än viktigare är att jobben kan stanna hos lokala småföretagare. Vilka vinster det blir i form av minskat bidragsberoende och annat kan vi bara spekulera i. Men så länge ingen har goda argument emot småskalig upphandling så är jag för.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Vänta ...