Värdet av politik

Politiken måste bygga på att vi vill skapa en bättre framtid för oss alla gemensamt, vilka är då ”oss alla”? Jo det är vi  som bidrar till det gemensamma bästa, utifrån bästa...